Loading Processing...

โรคฉี่หนู...ป้องกันได้...ด้วยตัวเราเอง

โรคฉี่หนู.....ป้องกันได้.....ด้วยตัวเราเอง

 

          โรคฉี่หนู มักพบการระบาดในช่วงหน้าฝน หรือในที่มีน้ำท่วมขัง โรคฉี่หนู หรือโรคเลปโตสไปโรซีส           เกิดจากติดเชื้อแบคทีเรีย เป็นโรคติดต่อที่ระบาดจากโรคของสัตว์มาสู่คน โดยเฉพาะหนู ติดต่อมาถึงคนได้โดยเชื้อจะออกมากับปัสสาวะหนูแล้วปนเปื้อนในแม่น้ำ ลำคลอง พื้นที่ที่มีน้ำขัง หรือพื้นที่ชื้นแฉะ ผู้ที่เสี่ยงต่อการเป็นโรคฉี่หนู ได้แก่ ผู้ที่ลุยน้ำหรือแช่น้ำนาน ๆ ผู้ที่เดินลุยน้ำท่วม คนงานบ่อปลา ชาวสวน ชาวนา คนงานขุดลอกท่อระบายน้ำ เชื้อฉี่หนูสามารถเข้าสู่ร่างกายได้ทางผิวหนังและทางบาดแผล หรือเข้าทางเยื่อบุอ่อน ๆ  เช่น ง่ามมือ ง่ามเท้า ตา ขณะที่แช่น้ำ หรือการรับประทานอาหารที่ไม่สะอาด มีฉี่หนูปนเปื้อนในอาหารนั้น ๆ

หลังจากได้รับเชื้อฉี่หนู จะสามารถแสดงอาการได้ตั้งแต่ 2 - 30 วันหลังได้รับเชื้อ แต่ส่วนใหญ่มักแสดงอาการในช่วงประมาณ 7 - 14 วัน ซึ่งอาการของโรคนี้อาจปรากฏตั้งแต่ไม่มีอาการเลย มีอาการขั้นอ่อนไปจนถึงขั้นรุนแรงและเสียชีวิต โรคฉี่หนูส่วนมากมักไม่ทำให้เกิดอาการรุนแรง มีเพียงอาการทั่ว ๆ ไปคล้าย    โรคหวัดใหญ่ ได้แก่ คลื่นไส้ อาเจียน ปวดศีรษะ มีไข้สูง หนาวสั่น ปวดกล้ามเนื้อหรือข้อต่อ เจ็บช่องท้อง รู้สึกเหนื่อยล้า ตาแดงหรือระคายเคืองที่ตา มีผื่นขึ้น ไม่อยากอาหาร ท้องเสีย และถ้าหากมีอาการรุนแรง ได้แก่  มือ เท้า หรือข้อเท้าบวม เจ็บหน้าอก ดีซ่าน หายใจลำบาก หายใจหอบเหนื่อย หัวใจเต้นผิดจังหวะ มีอาการของเยื่อหุ้มสมองอักเสบหรือสมองอักเสบ เช่น ปวดศีรษะ คลื่นไส้ ชัก และไอเป็นเลือด

 

การป้องกันตนเอง

  1. หลีกเลี่ยงการลุยน้ำลุยโคลน ถ้าจำเป็นควรสวมรองเท้าบู๊ทยางกันน้ำ โดยเฉพาะผู้ที่มีบาดแผลที่ขา

กรณีที่ไม่มีรองเท้าบู๊ทยางกันน้ำ ถ้ามีบาดแผลที่ขา ให้ใช้ถุงพลาสติกสะอาดหรือวัสดุกันน้ำอื่นๆ ห่อหรือคลุมขาและเท้าหรือบริเวณที่มีบาดแผล

  1. หลีกเลี่ยงการแช่น้ำหรือย่ำโคลนนานๆ เมื่อพ้นจากน้ำแล้วต้องรีบล้างเท้าให้สะอาดด้วยสบู่แล้วเช็ด

ให้แห้งโดยเร็วที่สุด

  1. สวมกางเกงกันน้ำ หรือถุงมือกันน้ำ เมื่อต้องสัมผัสน้ำ เช่น เวลาเดินย่ำน้ำ
  2. ระวังน้ำไม่สะอาดกระเด็นเข้าปาก ตา หรือ จมูก
  3. กินอาหารที่ปรุงสุกทันที เก็บอาหารในภาชนะที่มีฝาปิดมิดชิด ไม่ให้หนูมากินแล้วฉี่ทิ้งไว้โดยที่เราไม่รู้ตัว
  4. ห้ามกินน้ำตามแหล่งธรรมชาติในช่วงน้ำท่วม แต่ถ้าเลี่ยงไม่ได้ต้องต้มน้ำให้ร้อนจัดก่อน
  5. ผักต้องล้างด้วยน้ำสะอาด ไม่ควรกินผักดิบแต่ควรต้มหรือผัดให้สุกก่อนกิน
  6. ระวังน้ำแข็งที่ไม่สะอาด เพราะเชื้อฉี่หนูมีชีวิตอยู่ได้ในน้ำแข็ง
  7. หาภาชนะที่มีฝาปิด เพื่อรวบรวมถุงขยะ ถ้าไม่สามารถหาภาชนะมาใส่ได้ให้วางรวมในที่

ที่สุนัขหรือสัตว์อื่นมาคุ้ยให้ถุงขยะแตก และไกลจากบริเวณน้ำท่วมถึง

 

 

 

แหล่งข้อมูล : กองสุขศึกษา กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ.  คำแนะนำการป้องกันโรคหลังภัยน้ำท่วม

                : ศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพ. https://www.bangkokhospital.com/index.php/th/diseases-

                  treatment/bhrc-03กองสุขศึกษา กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข

กองสุขศึกษา อาคารกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ชั้น 4 กระทรวงสาธารณสุข
ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000

ข้อมูลติดต่อ

hed.div.001@hss.mail.go.th
0-2193-7000 ต่อ 18705

Browser Support

Copyright © 2014 Health Education Division. All rights reserved.