Loading Processing...

จะป้องกันการป่วยโรคไวรัสตับอับเสบ ชนิดบี อย่างไร

จะป้องกันการป่วยโรคไวรัสตับอับเสบ ชนิดบี อย่างไร

 

 

เราสามารถป้องกันโรคไวรัสตับอับเสบ ชนิดบี ได้ ด้วยการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคไวรัสตับอักเสบด้วยวัคซีน จะช่วยให้มีภูมิต้านทานในระยะยาวหรืออาจถึงตลอดชีวิตได้ เป็นการลดอัตราการเกิดโรค ลดภาวะแทรกซ้อน  ลดโรคเรื้อรังอื่น ๆ เช่น  โรคตับอักเสบเรื้อรัง  โรคตับแข็ง และอาจลดอัตราการเกิดมะเร็งตับได้

           การสร้างภูมิคุ้มกันโรคไวรัสตับอักเสบชนิด บี ด้วยวัคซีนในกลุ่มเด็ก ปัจจุบันทารกแรกเกิดทุกคนจะได้รับวัคซีนป้องกันโรคไวรัสตับอักเสบตั้งแต่แรกคลอด มีจำนวน 3 เข็มได้แก่ เข็มที่ 1 เมื่อไรก็ได้ เข็มที่ 2 หลังฉีดเข็มแรก 1-2 เดือน เข็มที่ 3 หลังฉีดเข็มที่สอง 5 เดือนและในกลุ่มวัยรุ่นและผู้ใหญ่ที่ไม่เคยได้รับวัคซีนและมีความเสี่ยงจะได้รับเชื้อควรได้รับวัคซีนเช่นเดียวกัน หลังจากได้รับวัคซีนครบทั้ง 3 เข็มแล้ว ร่างกายเราก็จะมีภูมิคุ้มกันโรค แต่ถ้าลืมฉีดวัคซีนก็ให้รีบฉีดทันทีโดยไม่ต้องเริ่มต้นใหม่

            นอกจากการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคไวรัสตับอักเสบ ชนิดบี ด้วยวัคซีนแล้ว  เราควรป้องกันการรับเชื้อจากผู้ป่วยโรคไวรัสตับอักเสบ ขนิดบี ดังนี้

  1. รับประทานอาหารหลัก 5 หมู่ ดื่มน้ำที่สะอาด รักษาสุขภาพอนามัยเพื่อให้แข็งแรง มีภูมิต้านทานโรค
  2. หลีกเลี่ยงการใช้ของใช้ร่วมกับผู้ป่วย หรือคนที่เป็นพาหะ
  3. หลีกเลี่ยงการสัมผัสเลือด น้ำลาย ของผู้ป่วยหรือคนที่เป็นพาหะ
  4. ไม่ควรใช้มีดโกน แปรงสีฟัน ที่ตัดเล็บ หรือต่างหู ร่วมกับผู้อื่น เพราะมีความเสี่ยงที่จะติดเชื้อได้ง่าย
  5. ป้องกันทุกครั้งที่จะมีเพศสัมพันธ์ เช่น การใช้ถุงยางอนามัย
  6. ระมัดระวังหากมีการเจาะหู หรือสักลาย ต้องแน่ใจหรือตรวจสอบว่าอุปกรณ์ที่ทางร้านใช้ ใหม่ สะอาด หรือผ่านการฆ่าเชื้อโรคมาแล้วเป็นอย่างดี ถูกต้อง ปลอดภัยและเชื่อถือได้
  7. หากพบว่าตัวเองมีโอกาสได้รับเชื้อไวรัสตับอักเสบ ชนิดบี ควรรีบไปพบแพทย์โดยเร็ว เพราะการได้รับการรักษาป้องกันอย่างทันท่วงทีภายใน 24 ชั่วโมง จะช่วยลดความเสี่ยงในการติดเชื้อและอาการอื่น ๆ ได้

 

แหล่งข้อมูล  : คณะแพทย์ศาสตร์ โรงพยาบาลศรีนครินทร์  www.srinagarind.md.kku.ac.th  

 

โดย     นางฉันทพิชญา โพธิสาจันทร์ นักวิชาการเผยแพร่ชำนาญการพิเศษ

กลุ่มสื่อสารสุขภาพ กองสุขศึกษา กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  กระทรวงสาธารณสุข

 

ไฟล์เอกสารประกอบกองสุขศึกษา กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข

กองสุขศึกษา อาคารกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ชั้น 4 กระทรวงสาธารณสุข
ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000

ข้อมูลติดต่อ

hed.div.001@hss.mail.go.th
0-2193-7000 ต่อ 18705

Browser Support

Copyright © 2014 Health Education Division. All rights reserved.