Loading Processing...

Info Graphic สุขภาพ

           

          

          

           

          

           

          

         

          

          

        โรคพิษสุนัขบ้า

     พยากรณืโรคและภัยสุขภาพ ฉบับที่160          

            

               

               

       ฉันคือ ยอดมนุษย์แม่ ที่รักลูก     กินเจ

 มือสะอาดปราศจากโรค     ผู้สูงอายุ 5 แบบที่ลูกหลานอยากเข้าใกล้     อยากแข็งแรงไม่ต้องพึ่งหมอ ขอเชิญมาออกกำลังกาย

 ข้อดีของการออกกำลังกายในผู้สูงอายุ     พระสงฆ์อาพาธจากอาหารถวายพระที่ไม่ถูกหลักโภชนาการ     ทำบุญถวายอาหารพระอาจทำให้บุญกลายเป็นบาปได้

ทำบุญด้วยอาหารถุงหรือปรุงเอง      ทำบุญให้ได้บุญด้วยอาหารใส่บาตรถวายพระที่ถูกหลักโภชนาการ     3เคล็ดลับปรับตัวสู่วัยสูงอายุอย่างมีความสุข             

 รู้หรือไม่ นมมีกี่ประเภท     สุขบัญญัติ 10 ประการ     1.ดูแลรักษาร่างกายและของใช้ให้สะอาด     

วันสุขบัญญัติแห่งชาติ     4.      กินอาหารสุก สะอาด ปราศจากสารอันตรายและหลีกเลี่ยงอาหารรสจัด สีฉูดฉาด     3. ล้างมือให้สะอาดก่อนกินอาหารและหลังขับถ่าย     

2. รักษาฟันให้แข็งแรงและแปรงฟันทุกวันอย่างถูกต้อง     ป้องกันอุบัติเหตุด้วยการไม่ประมาท     6. รักษาความสัมพันธ์ในครอบครัวให้อบอุ่น     

5. งดบุหรี่ สุรา การพนันและการสำส่อนทางเพศ     ฝนตกระวังสุขภาพ     มีสำนึกต่อส่วนรวม     

9. ทำจิตใจให้แจ่มใสอยู่เสมอ     สุขบัญญัติ ปฏิบัติได้ทุกวัย     การจมน้ำในเด็ก...การป้องกันในชุมชน     

การจมน้ำในเด็ก (อายุต่ำกว่า 15 ปี)     ป้องกันการจมน้ำในเด็ก     โรคลมแดดหรือฮีทสโตรก     

โรคติดต่อทางอาหารและน้ำ     โรคพิษสุนัขบ้า     โรคพิษสุนัขบ้า     

โรคพิษสุนัขบ้า...     ผู้สูงอายุ 5 แบบ ที่ลูกหลานอยากเข้าใกล้     สุขอนามัย กขคง สำหรับผู้สูงวัย     

10 ข้อปฏิบัติ เพื่อสุขภาพดีทั่วกันในวันปีใหม่ไทย     เดินทางปลอดภัยในช่วงสงกรานต์     3 เหตุผลที่เด็กไทยต้องรู้เท่าทันสื่อ     

พิชิต "อาการมีพิษ" ช่วงหน้าร้อน     ส่งเสริมสุขภาพจิตด้วยตนเอง     ผู้สูงอายุมีความสุขและอายุยืนยาว     

รู้จริง รู้ทัน ป้องกันได้     ง่ายนิดเดียว ปลอดภัยจากอุบัติเหตุ     รำมะนาดหรือโรคปริทันต์   

 เรียนรู้...สุขศึกษา กับ ภาษาไทยวันละคำ เพื่อสุขภาพ     ประมาท      ตา     

ประโยชน์มีมากมาย...ถ้าใช้สังคมออนไลน์อย่างมีสติ     10 ข้อบัญญัติ เพื่อสุขภาพดีทั่วกัน...ในวันปีใหม่ไทย     สุขบัญญัติแห่งชาติ     

10 บัญญัติ...สร้างสุขผู้สูงวัย     จิตใจร่าเริงแจ่มใส...ใครๆ ก็ทำได้     อ้วนลงพุง???     

ปลูกฝังนิสัย...โตไปจะแข็งแรง     สุขภาพดี...เริ่มที่การกิน     สุขภาพดีได้...แค่ปรับเปลี่ยนนิสัยกองสุขศึกษา กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข

กองสุขศึกษา อาคารกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ชั้น 4 กระทรวงสาธารณสุข
ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000

ข้อมูลติดต่อ

hed.div.001@hss.mail.go.th
0-2193-7000 ต่อ 18705

Browser Support

Copyright © 2014 Health Education Division. All rights reserved.